- Kontakt -


Biuro żłobka
Dyrektor: Marzena Wolska
+48 501 141 821
e-mail: ml.suwalki@wp.pl

16-400 Suwałki
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6
NIP: 844 229 14 06
Regon: 200 223 509

Numer konta: Bank PEKAO S.A.
52 1240 5891 1111 0010 4066 6715

Punkty żłobkowe


Złobek "eMLelek" ul. Pułaskiego 30e

Złobek "eMLelek" ul. Klonowa 8

Złobek "eMLelek" ul. Chopina 6

Złobek "eMLelek" ul. Staszica 40

+48 733 119 171

+48 795 627 163

+48 795 627 098

+48 575 409 136